Biến động nổi tiếng của Bitcoin đã lấy lại hàng ghế sau 2 tháng qua

Không có câu hỏi rằng sự bùng nổ gần đây về giá của loại tiền ảo phổ biến này đã bị lạc hậu trong hai tháng qua. Tuy nhiên, sự tăng vọt gần đây về giá của loại tiền ảo được tìm kiếm nhiều nhất, đồng bảng Anh, cũng đã bị lạc hậu. Có một vài lý do đằng sau điều này nhưng nguyên nhân chính là một số lượng lớn người đang bán đồng bảng Anh vì nhiều lý do. Yếu tố chính đã thúc đẩy sự tăng giá của đồng bảng Anh là thông báo về sự gia tăng quy mô lớn số tiền sẽ được tạo ra thông qua kế hoạch do Ngân hàng Anh thiết lập. Thông báo này khiến giá đồng bảng Anh tăng lên so với các loại tiền tệ lớn khác trên thế giới.

Thông báo gần đây của Ngân hàng Anh đã tạo ra rất nhiều sự không chắc chắn đã khiến giá đồng bảng Anh tăng lên. Sự gia tăng giá của tiền tệ này được tạo ra bởi nguồn cung tiền tệ ngày càng tăng, còn được gọi là cung tiền. Nói cách khác, nguồn cung tiền tệ càng cao thì giá tiền tệ sẽ càng cao. Sự tăng giá gần đây của đồng tiền cũng là do Cục Dự trữ Liên bang mua quy mô lớn tại Hoa Kỳ.

Đã có một số lý do cho sự tăng giá gần đây của tiền tệ. Tuy nhiên, lý do chính là có một số lượng lớn các cá nhân hiện đang suy đoán về tiềm năng của tiền tệ. Suy đoán này là do thông báo gần đây của Ngân hàng Anh đã gây ra sự gia tăng giá trị của đồng tiền.

Một trong những lý do khiến giá tiền tệ tăng là do thông báo gần đây tạo ra rất nhiều sự không chắc chắn liên quan đến tương lai của tiền tệ. Sự không chắc chắn này có thể sẽ tiếp tục trong tương lai gần. Điều này là do thực tế vẫn còn một số người đang suy đoán liệu Ngân hàng Anh có thể tạo ra đủ tiền mới thông qua hệ thống mới của mình hay không.

Thông báo gần đây của Ngân hàng Anh đã gây ra nhiều bất ổn liên quan đến tương lai của tiền tệ trong dài hạn. Giá của tiền tệ đã bị ảnh hưởng bởi sự không chắc chắn này. Giá của tiền tệ có thể sẽ tiếp tục tăng nếu sự không chắc chắn không được quan tâm trong tương lai gần. Tuy nhiên, giá tiền tệ gần đây có khả năng tăng dựa trên cung và cầu.

Khi cung của tiền tệ tăng lên, do đó, nhu cầu cũng sẽ tăng và giá của tiền tệ có thể sẽ tăng. Khi cầu tăng, giá của tiền tệ sẽ có khả năng giảm và điều tương tự sẽ xảy ra khi nguồn cung giảm.